Vuosi, jolloin opimme oppimaan

Vuosi 2018 oli Finnpilotissa oppimisen ja kehittämisen vuosi. Kuljetusjohtaja Aki Marjasvaara kertoo, miten koko organisaation osaaminen onnistuttiin lyhyessä ajassa valjastamaan tehokkaaksi ja tavoitteelliseksi yhteiseksi oppimiseksi.

Se, miten lähelle organisaatio pääsee potentiaaliaan, riippuu pitkälti sen kyvystä oppia. Yksilöiden pitää voida huoletta tuoda omat, usein vasta intuition tasolla olevat, ajatuksensa muiden tietoon. Esiin tuodut ajatukset täytyy pystyä tulkitsemaan ja jalostamaan sopivassa ja asiantuntevassa ryhmässä. Potentiaalia sisältäviä ideoita pitää voida kokeilla käytännössä organisaation sisällä. Kun toimivimmaksi osoittautuneet käytännöt laajennetaan koko organisaation käyttöön, on yksittäinen organisaation oppimisen prosessi toteutunut – ja usein jo uusia käynnistymässä.

Joulukuussa 2017 tapahtunut, kahden työntekijämme kuolemaan johtanut luotsiveneonnettomuus pysäytti organisaatiomme ja asetti työturvallisuutemme kyseenalaiseksi perustoja myöten. Samassa hetkessä syntyi välitön tarve ymmärtää tapahtunut ja luoda uusi pohja turvallisuudelle. Jokainen yli kolmestasadasta merenkulun ammattilaisistamme pyrki tahollaan tulkitsemaan onnettomuutta ja osallistui näkemyksillään tapahtuneen selvittämiseen. Käsiteltäviä asioita ja näkökulmia tuntui olevan loputon määrä, sillä onnettomuuden taustalta tunnistettiin useista osatekijöistä muodostunut ketjureaktio. Samalla onnettomuudesta toipuminen oli yhteisöllemme raskasta. Syntynyttä dialogia, yhdessä muodostettua analyysiä ja siitä syntyneiden korjaavien toimenpiteiden toteuttamista leimasivat korkea intensiteetti ja luja sitoutuminen.

Vuoden 2018 aikana työyhteisömme oppikin lyhyessä ajassa enemmän kuin koskaan aiemmin. Teimme useita muutoksia veneisiin, riskiarviointeihin, työohjeisiin ja henkilöstön turvallisuuskoulutukseen. Samalla saimme myös näytteen siitä, mihin pystymme oppiessamme tehokkaasti ja tavoitteellisesti. Tapauksesta käynnistyi kehityskulku, jolla on potentiaalia nostaa sekä ammattiveneiden, että yleisesti luotsauksen turvallisuus uudelle tasolle. Esimerkkinä tästä kehitimme yhdessä Meriturvan kanssa pelastautumiskurssin, jonka aikana simuloidaan veneen kaatumistilanne. Asensimme kaikkiin nopeisiin veneisiimme hätäpoistumistiet, jotka tullaan vuonna 2019 lisäämään myös kaikkiin jäissä kulkeviin kuttereihimme. Vuoden 2018 lopulla tilasimme Kewatecin kanssa kehitettävän ja tietääksemme markkinoiden ensimmäisen itseoikaisevan luotsiveneen, jossa luotsit ja veneen miehistö työskentelevät kannella turvakaiteiden sisäpuolella ja erillisten luotsisiltojen päällä.

Uuden oppiminen ei Finnpilotin toiminnassa rajoittunut vuonna 2018 pelkästään työturvallisuuteen. Yhtiöllämme on vahva rooli tulevaisuuden merenkulun ja väylänavigoinnin kehittämisessä osana laajempaa verkostoa ja ekosysteemiä. Valjastamme jatkuvasti lisää dataa palvelemaan luotsauksen ja muun toimintamme kehittämistarpeita. Olemme oppineet sen, että helposti visualisoitava data tukee vahvasti yksilöiden omaa intuitiota ja tehostaa merkittävästi tapahtuneiden asioiden tulkintaa.

Merenkulku elää murrosvaihetta, jossa perinteiset toimintatavat uudistuvat ja uusia mahdollisuuksia tehokkaasti hyödyntävät organisaatiot ovat vahvoilla. Yhtiömme huippuammattilaiset, joiden joukossa 150 merikapteenia, yhteensä tuhannet merenkulusta kertyneet kokemusvuodet ja lähes puoli miljoonaa vuosittain väylillä luotsattavaa merimailia luovat erittäin vahvan pohjan uusien ajatusten esille tulemiseen, tulkitsemiseen, rajattuun kokeilemiseen ja käyttöönottoon. Olemme nähneet, minkälainen potentiaali oppivalla organisaatiollamme on ja haluamme hyödyntää sitä jatkossa laajasti asiakkaille tarjoamamme arvon kasvattamisessa.

Aki Marjasvaara, kuljetusjohtaja

Finnpilotin luotsivene johti poikkeuksellisesti vapaaehtoisten meripelastajien vuosittain järjestämää pyhäinpäivän alusparaatia, Emäsalon vuoden takaisen luotsiveneonnettomuuden uhrien muistoa kunnioittaen. Paraatin jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus tutustua mukana olleisiin aluksiin Helsingin Eteläsatamassa. Luotsivene kiinnosti myös perheen pienimpiä. Kuva: Sami Raanti