Toimitusjohtajan katsaus

Katso toimitusjohtaja Kari Kososen katsaus vuoteen 2018 yllä olevalta videolta tai lue katsaus alta. 

Vuosi 2018 oli Finnpilotissa voimakkaan kehittämisen ja kehittymisen vuosi. Valtaosaa vuotta leimasi edelleen joulukuun 2017 luotsiveneonnettomuuden tutkinta. Tutkimme tapahtunutta ja siihen johtaneita syitä itse ja yhdessä viranomaisten kanssa ja veimme parannuksia käytäntöön sitä mukaa, kun kehitettävää löydettiin. Kaikki parannukset kalustoon ja toimintaan tehtiin tiiviissä yhteistyössä henkilöstömme kanssa, josta suuri kiitos koko Finnpilotin väelle.

Finnpilotissa tehty tiivis yhteistyö turvallisuuden parantamiseksi johti myös kulttuurimme kehittymiseen. Työ kulttuurimme muuttamiseksi aloitettiin jo keväällä 2017. Yhteinen tiivis kehityssessio talvella 2018 opetti meitä keskustelemaan vaikeistakin asioista rakentavasti ja päämäärähakuisesti. Kulttuurin muutosta on helpottanut luottamuksen kasvaminen. Luottamuksen kasvu on virinnyt tilanteista, joissa haetaan ratkaisua yhdessä johdon, esimiesten ja kentän väen kanssa yhteisiin ongelmiin.

Keskustelukulttuurin kehittyminen näkyi konkreettisesti talven työehtosopimuskierroksella ja työtyytyväisyyden hyvinä lukuina loppuvuodesta. Neuvottelut TES-sopimuksista ovat perinteisesti voimakasta vastakkainasettelun juhlaa. Tällä kertaa haettiin niissäkin pöydissä ensisijaisesti ratkaisuja yhteisiin ongelmiin, vaikka molemmilla osapuolilla oli luonnollisesti omat etunsa ajettavinaan. Sopimukset syntyivät ajallaan ja noudattivat yleistä korotuslinjaa, tekstikysymyksissä ratkoimme useita pitkään hiertäneitä ongelmia.

Talouden kannalta vuosi 2018 oli osakeyhtiöajan menestyksekkäin. Pystyimme täyttämään omistajan odotukset, ja samaan aikaan toteuttamaan lukuisan joukon turvallisuus- ja digitalisaatiohankkeita. Asiakkaille tuotimme palvelumme 99,9-prosenttisesti ajallaan ja lanseerasimme uuden palvelukanavan, PilotOnlinen, asiakkaidemme käyttöön. Liikenteen lisääntyessä olemme rekrytoineet myös uusia luotseja.

Syksyllä toteutimme asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen, jonka olemme jo pidemmän aikaa tehneet aina parillisina vuosina. Tutkimus täydentää alusten päälliköiden näkemyksiä ja palautteita, joita keräämme iPadeilla luotsauksen yhteydessä. Tyytyväisyys luotsaukseen oli säilynyt korkealla tasolla ja vastaajien määrä oli kasvanut merkittävästi.

Vuosi 2019 tulee olemaan monella tavalla merkittävä uudistusten vuosi. Uiva kalusto tulee saamaan aivan uudentyyppisiä aluksia joukkoonsa. Vuonna 2019 valmistuu ensimmäinen itseoikaiseva nopea luotsivene ja aloitamme sähkö- ja dieselkäyttöisen hybridikutterin ja etäohjattavan kutterin rakentamiset. Kaikki tämä innovatiivinen kehittäminen on pakollista, koska haluamme tehdä työmme turvallisesti, ympäristöä säästäen ja uusista teknologioista oppien. Toimintamme ollessa valtakunnallista riittää volyymimme siihen, että pystymme uudistamaan toimintaamme siten, että olemme toimialamme kansainvälisessä kärjessä myös jatkossa.

Itse luotsaustakin ryhdytään uudistamaan alkaneena vuonna. Luotsauslaki mahdollistaa nyt etäluotsauskokeilut, ja tämän kevään aikana käynnistyy laaja Sea for Value -tutkimushanke, jossa olemme mukana kehittämässä etäluotsausta. Hanke on rakennettu pääosin autonomisen meriliikenteen One Sea -ekosysteemissä olevien kumppaniemme kanssa ja se kestää kaksi vuotta. Tämän tutkimuksen jälkeen on realistiset mahdollisuudet arvioida, miten etäluotsaus Suomessa toteutetaan.

Asiakkaita tietysti lämmittää tieto siitä, että vuosi 2019 tulee olemaan kolmas vuosi peräkkäin, jonka voimme toteuttaa samoilla hinnoilla. Hinnat ovat erittäin maltilliset myös kansainvälisessä vertailussa, jossa vertaillaan Suomen, Ruotsin, Viron, Tanskan, Norjan, Saksan ja Hollannin luotsaushintoja keskenään. Olemme tuon vertailun halvin maa, joka on selkeä osoitus toimintamallimme tehokkuudesta. Tämä asema ei ole mikään itsestäänselvyys, kun huomioi pitkän rannikkomme ja Suomen vaikeat jääolot. Näiden olosuhdehaasteiden voittaminen vaatii enemmän ja erilaista kalustoa ja infrastruktuuria, kuin mitä tarvitaan verrokkimaissamme pääsääntöisesti. Lisäksi omaa ja asiakkaiden kalustoa tulee osata käyttää niin avovesi- kuin talviolosuhteissakin. Siten osaamisemme koko luotsausprosessissa on erittäin merkittävä tekijä onnistumisellemme.

Kaiken kehittämisen pyörteissä pitää muistaa, että haluamme myös vuonna 2019 hoitaa luotsaustehtävämme turvallisesti ja ajallaan. Odotamme maltillista kasvua myös alkaneelle vuodelle ja siten kentällä tulee olemaan suurempi määrä osaavia finnpilotilaisia, kuin vuonna 2018. Uskon vahvasti, että työympäristöönsä tyytyväiset ja motivoituneet työntekijämme jaksavat tarjota parasta palveluaan vuoden jokaisena päivänä, kellon ympäri ja kaikissa olosuhteissa. Tervetuloa Finnpilotin kyytiin myös vuonna 2019, näytämme edelleen mielellämme suuntaa kaikille kumppaneillemme.

13.3.2019
Kari Kosonen, toimitusjohtaja