Tavoitteet ja niiden toteutuminen

NÄKÖKULMA TAVOITE MITTARI TAVOITE 2018 TOTEUTUI 2018
Asiakas Täsmällinen palvelu Palveluehtojen toteutuminen ≥ 99 99,9
  Asiakastyytyväisyys Alukset (1-7) > 6,0 6,8
  Sidosryhmät (1-7) > 5,8 5,9
  Varustamot (1-7) > 6,0 6,0
Kansainvälinen hintavertailu (indeksi) < 0,71 0,72
Sisäinen Tehokas resurssien käyttö Luotsattua mailia/htp > 21,8 21,9
  Kustannus / luotsaus (€) < 1 450 1 430
  Kuljetuskustannus / luotsaus (€) < 635 616
  Työturvallisuus Työtapaturmat kpl/vuosi < 12 14
Työtapaturmataajuus / milj. työtuntia (kaikki) < 22 24
Työtapaturmataajuus/milj. työtuntia (poissaoloja aiheuttaneet) 10
Talous Hyvä kannattavuus Käyttökate % > 15 15,0
  Liiketulos % > 8 9,1
  Sijoitetun pääoman tuotto % > 25 26,5
  Omavaraisuusaste % > 50 66,1
Hyvä maksuvalmius Quick ratio > 1,0 1,0
Oppiminen ja kasvu Tyytyväinen henkilöstö Tyytyväisyyskyselyn tulos > 5,0 4,7
  Alhaiset poissaolot Sairauspoissaolot % kokonaistyöajasta < 5,0 4,8
Osaamisen edistäminen Koulutuspäivät hlö/vuosi (pl. Simulaattoriajot) > 1,0 1,26

Johtoryhmä asettaa ja hallitus hyväksyy yhtiön tavoitteet. Palveluehtojen toteutumisessa seurataan palvelun saamisen odotusaikaa, joka on rannikolla enintään kolme tuntia ja Saimaalla enintään kuusi tuntia. Asiakastyytyväisyyttä mitataan aluksilta mPilotin kautta. Sidosryhmäkysely tehdään joka toinen vuosi.