Tärkeimmät teemat 2018

Luotsattujen merimailien määrä per henkilötyöpäivä jatkoi vuonna 2018 kasvuaan, luotsauksen hintojen säilyessä edellisvuoden tasolla. Kehitimme turvallisuuskulttuuriamme yhteisen oppimisen kautta sekä panostimme voimakkaasti digitaalisiin palveluihin. Merenkulun murros ruokkii myös Finnpilotin sisäistä kulttuurinmuutosta, jossa dialogilla ja tiedon jakamisella on organisaation kehittymisen kannalta merkittävä rooli.

Katso videokoosteet vuoden 2018 tärkeimmistä teemoista yltä.

Kasvun vuosi

Vuosi 2018 oli Finnpilotissa voimakkaan kasvun vuosi. Luotsausmäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna yli 5 % ja ja luotsattujen merimailien määrä per henkilötyöpäivä jatkoi kasvuaan. Luotsaamme 24/7, vuoden jokaisena päivänä, lähes kaikilla säillä. Vaikka rekrytointimme oli vilkasta ja saimme uutta väkeä taloon, vaati vuosi jokaiselta finnpilotilaiselta venymistä. Kiireestä huolimatta pystyimme säilyttämään erinomaisen palvelutasomme sekä pitämään hinnat edellisen vuoden tasolla. Kiitos hyvin menneestä vuodesta kuuluu jokaiselle talossamme työskentelevälle merenkulun huippuammattilaiselle.

Turvallisuus

Työskentelemme erittäin turvallisuuskriittisellä alalla ja turvallisuus onkin yksi kolmesta arvostamme uudistumisen ja yhdessä tekemisen ohella. Tuotamme turvallisuutta ihmisten, ympäristön ja merenkulun hyväksi. Vuosi 2018 oli meille oppimisen vuosi turvallisuuskulttuurin saralla. Jo entuudestaan tiukat turvallisuuskäytäntömme asetettiin uuteen tarkasteluun joulukuussa 2017 tapahtuneen luotsiveneonnettomuuden seurauksena. Teimme muutoksia veneisiin, riskiarviointeihin, työohjeisiin ja henkilöstön turvallisuuskoulutukseen. Rekrytoimme koulutus- ja turvallisuuspäällikön koordinoimaan turvallisuustyötä. Turvallisuustarkastelun tuloksena syntynyt uusi tieto on tulevaisuudessa paitsi Finnpilotin, myös muiden ammattiveneitä käyttävien toimijoiden hyödynnettävissä.

Digitalisaatio

Merenkulun digitalisoituminen näkyy voimakkaasti Finnpilotin strategiassa. Haluamme olla kehityksen suunnannäyttäjä: uudistuva, huipputeknologiaa kehittävä ja sitä hyödyntävä luotsausorganisaatio. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa yhä monipuolisempia palveluja. Vuonna 2018 vahvistimme osaamistamme ja resurssejamme rekrytoimalla digitaalisten palveluiden kehityspäällikön. Tuotamme ja hyödynnämme toiminnassamme entistä enemmän dataa sekä toimimme aktiivisesti erilaisissa digitalisaation yhteistyöverkostoissa.

Kulttuurinmuutos ja osaamisen kehittäminen

Merenkulun murros edellyttää meiltä myös sisäistä kulttuurinmuutosta. Finnpilotissa on Suomen vahvinta merenkulun osaamista, joka tiivistyy kehitysvaiheessa olevan Finnpilot Akatemia -koulutusjärjestelmän alle. Panostamalla yhdessä tekemiseen pystymme oppimaan valtavasti toinen toisiltamme. Dialogiin rohkaiseva keskustelukulttuuri, uudet työvälineet ja tiedon aktiivinen jakaminen ovat perusta, jolle luotsauksen tulevaisuutta on hyvä rakentaa.

Videoiden Saimaa-osuuksien drone-kuvaus: Aku Kaikkonen