Finnpilot vuosiraportti 2020

VEROJALANJÄLKI

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Finnpilot Pilotage Oy:n verojen raportointi perustuu valtion omistajaohjauksen antamaan ohjeistukseen valtion enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten verojen raportointiin.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Yhtiöllä ei ole kytkentöjä veroparatiiseihin, eikä yhtiön verosuunnittelussa hyödynnetä verojen minimointiin tähtäävää kansainvälistä ulottuvuutta. Yhtiön verokertymä maksetaan kokonaisuudessaan Suomeen. Finnpilot ei myöskään ole maksanut voittoja, osinkoja tai korkoja ulkomaille.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 40,9 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 2,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 liikevaihto sisältää 4,0 miljoonaa euroa Saimaan alueen luotsauksen hintatukea.

Finnpilot on investoinut viimeisten neljän vuoden aikana kaikkiaan 9,4 miljoonaa euroa koneisiin, kalustoon ja kiinteistöihin. Vuonna 2019 investoinnit olivat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Verojalanjäljen laskennassa on huomioitu sellaiset verot ja veroluonteiset maksut, joissa Finnpilotilla on lakimääräinen velvoite maksaa tai kerätä kyseinen vero tai maksu. Finnpilotin verojalanjälki vuonna 2019 oli yhteensä 13,5 miljoonaa euroa. Tästä verojen osuus oli 0,3 miljoonaa euroa, henkilöstöön liittyviä veroluonteisia maksuja oli 6,6 miljoonaa euroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä 6,7 miljoonaa euroa. Yhtiön osuus lakisääteisistä eläkevakuutusmaksuista oli 3,9 miljoonaa euroa ja muista henkilöstösivukuluista 0,7 miljoonaa euroa. 

Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Finnpilotin verojalanjäljessä on ilmoitettu henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset. Raportoidut verot perustuvat yhtiön kirjanpidosta kerättyihin tietoihin ja raportissa esitetään tiedot viideltä viimeiseltä vuodelta veroista, joiden summa on vähintään viisi tuhatta euroa vuodessa.

Sähkön hintaan sisältyvän energiaveron määrä on laskettu hankintojen arvon perusteella perustuen Energiamarkkinaviraston tilastoimaan keskihintaan ja sähköveron osuuteen hinnasta. Polttoaineiden valmisteveroa ei laskelmassa ole ilmoitettu, koska yhtiö saa valmisteverosta palautuksen hakemusta vastaan. Laskennallinen tulovero on laskettu voimassaolevan yhteisöverokannan mukaan tilinpäätössiirtojen kertymästä.

Finnpilotin verorasitus vuonna 2019 oli -0,8 miljoonaa euroa.