Verojalanjälki

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Finnpilot Pilotage Oy:n verojen raportointi perustuu valtion omistajaohjauksen antamaan ohjeistukseen valtion enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten verojen raportointiin.

Finnpilotin toiminnan verot ja veroluonteiset maksut

Yhtiöllä ei ole kytkentöjä veroparatiiseihin, eikä yhtiön verosuunnittelussa hyödynnetä verojen minimointiin tähtäävää kansainvälistä ulottuvuutta. Yhtiön verokertymä maksetaan kokonaisuudessaan Suomeen. Finnpilot ei myöskään ole maksanut voittoja, osinkoja tai korkoja ulkomaille. Yhtiöllä ei ole meneillään verotukseen liittyviä valitusprosesseja.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 40,3 milj. euroa ja tulos ennen veroja 3,6 milj. euroa. Vuoden 2018 liikevaihto sisältää 3,5 miljoonaa euroa Saimaan alueen luotsauksen hintatukea.

Finnpilot on investoinut viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana kaikkiaan 9,1 miljoonaa euroa koneisiin, kalustoon ja kiinteistöihin. Vuonna 2018 investoinnit olivat yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Verojalanjäljen laskennassa on huomioitu sellaiset verot ja veronluonteiset maksut, joissa Finnpilotilla on lakimääräinen velvoite maksaa tai kerätä kyseinen vero tai maksu. Finnpilotin verojalanjälki vuonna 2018 oli yhteensä 13,2 milj. euroa. Tästä verojen osuus oli 0,4 milj. euroa, henkilöstöön liittyviä veroluonteisia maksuja oli 6,4 milj. euroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä 6,4 milj. euroa. Yhtiön osuus lakisääteisistä eläkevakuutusmaksuista oli 3,6 milj. euroa ja muista henkilöstösivukuluista 0,8 milj. euroa.

Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Finnpilotin verojalanjäljessä on ilmoitettu henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset. Raportoidut verot perustuvat yhtiön kirjanpidosta kerättyihin tietoihin ja raportissa esitetään tiedot viideltä viimeiseltä vuodelta veroista, joiden summa on vähintään viisituhatta euroa vuodessa.

Sähkön hintaan sisältyvän energiaveron määrä on laskettu hankintojen arvon perusteella perustuen Energiamarkkinaviraston tilastoimaan keskihintaan ja sähköveron osuuteen hinnasta. Polttoaineiden valmisteveroa ei laskelmassa ole ilmoitettu, koska yhtiö saa valmisteverosta palautuksen hakemusta vastaan. Laskennallinen tulovero on laskettu voimassaolevan yhteisöverokannan mukaan tilinpäätössiirtojen kertymästä.

Finnpilotin verorasitus vuonna 2018 oli -0,7 miljoonaa euroa.

Maksettavat verot (1 000 €) 2014 2015 2016 2017 2018  
    Työnantajamaksut 4 660 4 760 4 834 4 470 4 472
    Tulovero, laskennallinen 918 1 062 1 134 1 114 1 122
    Tulovero 245 190 226 530 639
    Energiaverot 34 50 54 48 50
    Kiinteistöverot 28 27 26 27 29
    Ajoneuvovero 15 14 14 15 14
    Varainsiirtovero 12 0 0 0 0
    Vakuutusmaksuverot 11 10 10 14 14
Maksettavat verot yhteensä 5 922 6 113 6 299 6 218 6 340  

 

Tilitettävät verot (1 000 €) 2014 2015 2016 2017 2018  
    Arvonlisävero, netto 2 085 -434 -1 151 -1 232 -1 455
    Ennakonpidätykset palkoista 6 481 6 476 6 355 6 159 6 367
    Työntekijän sosiaaliturvamaksut 1 376 1 458 1 568 1 739 1 934
Tilitettävät verot yhteensä 9 943 7 500 6 771 6 666 6 846  

 

Verojalanjälki (1000 €) 2014 2015 2016 2017 2018
    Verojen osuus 3 348 920 313 515 413
    Henkilöstöön liittyvät 6 036 6 218 6 402 6 209 6 406
    Ennakonpidätykset 6 481 6 476 6 355 6 159 6 367
Verojalanjälki yhteensä 15 865 13 613 13 070 12 884 13 186
    Verorasitus 2 429 -142 -821 -599 -709