Tunnusluvut

Talouden avaintunnusluvut (1 000 €) 2014 2015 2016 2017 2018
Liikevaihto 36 815 36 808 36 497 38 083 40 292
Liiketulos 2 003 1 661 1 517 2 634 3 649
Tilikauden voitto/tappio 943 775 931 2 201 2 971
Liiketulos % liikevaihdosta 5,4 % 4,5 % 4,2 % 6,9 % 9,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto % 11,4 % 9,9 % 9,0 % 16,7 % 26,5 %
Omavaraisuusaste % 65,4 % 70,1 % 70,7 % 69,4 % 66,1 %
Quick ratio 1,3 1,3 1,4 1,2 1,0

 

Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille (1 000 €) 2014 2015 2016 2017 2018
Asiakkaat
– liikevaihto 36 815 36 808 36 497 38 083 40 292
– liiketoiminnan muut tuotot 109 13 79 108 160
– tuotot osakkuusyrityksissä 0 0 0 0 0
 
Tavarantoimittajat
–  materiaali- ja palveluostot -2 447 -2 005 -1 905 -2 353 -2 433
–  liiketoiminnan muut kulut -4 734 -4 767 -4 769 -4 832 -5 332
 
Henkilöstö
– palkat ja palkkiot -20 694 -20 962 -20 836 -20 729 -22 095
– eläkekulut -3 715 -3 868 -3 720 -3 565 -3 732
– henkilösivukulut -1 086 -1 151 -1 330 -885 -810
 
Yhteensä -25 494 -25 981 -25 885 -25 180 -26 637
Julkinen sektori
– verot (tulovero) -245 -190 -226 -530 -639
Tuet ja lahjoitukset -5 0 -2 0 -8
Osingot ja pääoman palautukset -239 -236 -310 -4 000 -4 700
Rahoituskulut -24 -13 -8 -6 -2
Oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat 3 736 3 629 3 471 1 289 702
Investoinnit 1 744 2 715 2 462 2 147 2 312

 

Saimaan luotsauksen tuki 2014 2015 2016 2017 2018
Valtion tuki (milj. euroa) 3 915 3 878 3 824 3 446 3 478

 

Toiminnan kustannustehokkuus 2014 2015 2016 2017 2018
Tuotto/luotsaus kpl 1 480 1 534 1 556 1 570 1 573
Tuotto/luotsaus mailia 78 80 83 83 83
Kustannus/luotsaus kpl -1 400 -1 465 -1 491 -1 450 -1 430
Kustannus/luotsaus mailia -74 -76 -80 -77 -76
Liikevoitto/ luotsaus kpl 80 69 65 120 143
Liikevoitto/ luotsaus mailia 4 4 3 6 7