Luotsausmaksuvertailu

Kustannustehokas toimintamalli sekä luotsausmäärien positiivinen kehitys ovat mahdollistaneet luotsauksen hintojen säilymisen samana jo useamman vuoden ajan.

Tasapuolista palvelua kustannustehokkaasti

Finnpilot tuottaa asiakkailleen yhdenmukaisia luotsauspalveluja kaikilla luotsausalueilla. Luotsauslain mukaan luotsausmaksujen tulee olla kohtuullisia ottaen huomioon syntyneet kustannukset ja kohtuullinen tuotto. Kiinteään yksikköhintaan perustuva luotsausmaksu määräytyy luotsattavan aluksen nettovetoisuuden ja luotsatun matkan perusteella. Yhtiön palvelutasotavoitteessa luotsauksen odotusajaksi on määritelty rannikolla enintään kolme ja Saimaalla kuusi tuntia. Palvelutasotavoitteen mukaisissa rajoissa suoritettiin 99,9 prosenttia kaikista luotsauksista.

Saimaan luotsaustoimintaa koskee liiketaloudellisesti kannattamattoman tehtävän velvoite, ja siellä perittävä luotsausmaksu perustuu alennettuun yksikköhintaan.

Hintojen muutoksista on ilmoitettava vähintään kolme kuukautta ennen niiden voimaantuloa, käytännössä syyskuun loppuun mennessä. Hinnoista päättää Finnpilotin hallitus. Toiminnan kustannustehokkuuden ja luotsausmäärien positiivisen kehityksen ansiosta maksuihin ei tarvinnut tehdä korotuksia vuosille 2018 ja 2019.

Vahvoilla kansainvälisessä hintavertailussa

Finnpilotilla on seurattu luotsauspalvelujen kansainvälistä hinnoittelua vuodesta 2005 alkaen. Hinnat ovat erittäin maltilliset myös kansainvälisessä vertailussa, jossa vertaillaan Suomen, Ruotsin, Viron, Tanskan, Norjan, Saksan ja Hollannin luotsaushintoja keskenään. Suomen vaikeista jääoloista ja pitkästä rannikosta huolimatta olimme vuonna 2018 vertailun toiseksi halvin maa, mikä on selkeä osoitus toimintamallimme tehokkuudesta. Vuonna 2019 olemme vahvistettujen luotsausmaksujen mukaan kansainvälisen vertailun edullisin maa.

Kansainvälinen luotsausmaksuvertailu viiden vuoden ajalta. Luotsausmaksu on laskettu seitsemän merimailin luotsausmatkalla mereltä satamaan. Vertailu on suuntaa antava, koska eri maiden luotsausmaksukäytännöt poikkeavat toisistaan.