Erityistehtävä

Finnpilot Pilotage Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Sillä on lakisääteinen yksinoikeus luotsaustoiminnan harjoittamiseen. Tästä syystä yhtiön toiminnassa korostuvat avoimuuden, läpinäkyvyyden ja kustannustehokkuuden vaatimukset.

Luotsaus turvaa merenkulun sujuvuuden

Merenkulun merkitys Suomen kansantaloudelle on suuri: sekä tavaraviennin että -tuonnin tonnimääristä valtaosa kuljetetaan laivoilla. Luotsauksella edistetään merenkulun sujuvuutta ja turvallisuutta. Luotsauspalvelujen avulla tavara liikkuu ilman tarpeettomia ja kalliiksi käyviä viivytyksiä. Lisäksi luotsauksella estetään joka vuosi useita vakavia onnettomuuksia, joista voisi aiheutua kymmenien miljoonien eurojen kustannukset. Finnpilot palveleekin toiminnallaan koko suomalaista yhteiskuntaa.

Saimaan luotsaustoiminnan erityisjärjestelyt

Finnpilotille on asetettu liiketaloudellisesti kannattamattoman tehtävän velvoite Saimaan alueen luotsaustoiminnan järjestämiseksi. Valtio myöntää hintatukea tehtävän hoitamiseksi: rannikon luotsausmaksun ja Saimaan luotsausmaksun välistä erotusta korvataan luotsausyhtiölle siten, että se on enintään Saimaan alueen alijäämän suuruinen.

Saimaan kanavan sulkuporttien korjaamisella oli vuonna 2018 edelleen merkittäviä vaikutuksia Saimaan henkilöstömme työtilanteeseen kiinniolokauden venyessä normaalin 13–14 viikon sijaan lähes 20 viikkoon. Kanavan kiinnioloa koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa todettiin, että kaikille niille luotseille, joilla on ohjauskirjat rannikolle, tarjotaan kanavan kiinniolokauden ajaksi töitä rannikolta. Samoin niille luotsikutterinhoitajille, jotka halusivat siirtyä kuljetustehtäviin rannikolle, löytyi töitä kanavan kiinniolokaudelle. Lisäksi muuta kuin luotsaus- tai kuljetustyötä pystytään tarjoamaan useammalle henkilölle. Kuten aiemminkin, kiinniolokauteen kohdistuu myös paljon vuosilomia ja muita vapaita. 

Voit jatkaa tutustumista Yhteiskunnallinen vastuu -osioon alla olevasta linkistä tai vasemman reunan valikosta. Muihin vastuullisuusosioihin voit siirtyä kuvan yläreunassa olevasta valikosta.