Sidosryhmät ja odotukset

Asiakkaiden, omistajan ja yhteistyökumppaneiden odotuksiin on kyettävä vastaamaan nyt ja tulevaisuudessa. Keskeisten sidosryhmiemme tarpeet selvitetään aktiivisen vuoropuhelun kautta. Asiakkuuksien hoitamista varten on laadittu sidosryhmäkohtaiset suunnitelmat, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Tärkeimmät sidosryhmämme

Finnpilotin tärkeimpiä sidosryhmiä ovat henkilöstö, asiakkaat, omistaja, viranomaiset, päättäjät, paikallisyhteisöt, alihankkijat, media ja suuri yleisö. Toimintamme vaikuttaa epäsuorasti myös esimerkiksi saariston asukkaisiin ja merellä liikkuviin huviveneilijöihin. Sidosryhmät odottavat Finnpilotilta palvelun jatkuvaa kehittämistä, aktiivista yhteistyötä sekä vastuunäkökulmien huomioimista kaikessa toiminnassa.

Asiakkaina varustamot ja satamat, omistajana valtio

Suorat asiakkaamme ovat pääosin ulkomaisia varustamoja, jotka hyötyvät palveluistamme liikennöinnin sujuvuutena ja turvallisuutena niin väylillä kuin satamissakin. Meklarit ovat varustamojen Suomessa toimivia asiamiehiä, jotka hoitavat luotsintilaukset ja rahaliikenteen.

Vuonna 2018 jatkoimme sähköisen luotsintilausjärjestelmän, Pilot Onlinen, käyttöönottoa ja kehittämistä meklarien kanssa. Tavoitteena on, että yhä useampi asiakas tekisi tilauksensa uuden järjestelmän kautta. Pilot Onlinen avulla pystymme selkeyttämään luotsintilauksen prosessia, parantamaan aikataulutietojen luotettavuutta sekä helpottamaan reaaliaikaista kommunikointia.

Satamat ovat välillisiä asiakkaitamme ja tärkeitä yhteistyökumppaneita. Lastien on päästävä satamiin ja satamista ulos luotettavasti ja ilman viivytyksiä. Pyrimme siihen, että satamilla ja Finnpilotilla on yhteinen tilannekuva luotsauspalvelujen kehittämistarpeesta. Helposti saatavilla olevat ja kustannuksiltaan järkevät luotsauspalvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä myös Suomen teollisuudelle ja ulkomaankaupalle, jonka palveluksessa olemme. Luotsauspalvelumme turvaavat omalta osaltaan kuljetusketjun kitkattomuuden ja kustannustehokkuuden. Kansainvälinen hintavertailu osoittaa, että luotsausmaksumme lukeutuvat Itämeren alueen edullisimpiin.

Suomen valtio on paitsi 100-prosenttinen omistajamme myös keskeinen sidosryhmämme. Sen pitää pystyä luottamaan siihen, että hoidamme erityistehtävämme vastuullisesti niin talouden, ympäristön kuin huoltovarmuudenkin näkökulmasta. Meriliikenteen onnettomuuksia estäessään luotsaus tuottaa turvallisuutta ja hyvinvointia ympäristölle ja koko yhteiskunnalle.

Finnpilotin strategiaa päivitetään vuosittain. Yksi osa strategiaa on sidosryhmäkartoitus ja sidosryhmien odotusten tarkastelu.

 

Vuoden seuratuin työmatka: Finnpilotin tilaama “Talviliikenne pelaa pohjoisessa” -video lähti keväällä 2018 elämään omaa elämäänsä verkossa. Video sai ViralHog-sivuston YouTube-tilillä yli miljoona katselukertaa otsikolla “Pilot Steps onto Moving Ship”. Video julkaistiin uutisena myös Iso-Britannian suurimpiin kuuluvan päivälehden Daily Mailin verkkosivuilla tavoittaen miljoonayleisön ympäri maailmaa.

Voit jatkaa tutustumista Vastuullinen palveluntarjoaja -osioon alla olevasta linkistä tai vasemman reunan valikosta. Seuraavaan vastuullisuusosioon voit siirtyä kuvan yläreunassa olevasta valikosta.