Verkostot ja digitalisaatio

Finnpilot osallistuu aktiivisesti merenkulun digitalisaatioon ja eLuotsauksen kehittämiseen. Asiakkaillemme tämä merkitsee parempia luotsauspalveluja.

Aktiivista kehittämistä verkostoissa

One Sea -ekosysteemissä toimialojensa globaalit markkinajohtajat tekevät yhteistyötä autonomisen eli itseohjautuvan meriliikenteen tuomiseksi Itämerelle. Sen hallinnassa luotsauksella on tärkeä rooli. Finnpilot pystyy tarjoamaan kehitystyöhön sellaista alusten käsittelyn ja väyläajon osaamista, jota millään muulla organisaatiolla ei Suomessa ole. Pyrimme omalta osaltamme mahdollistamaan, että Suomi kulkee digitaalisen meriliikenteen kärkijoukossa antamalla koko osaamisemme muutosprosessin käyttöön. Digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia ja parempia luotsauspalveluja.

Osana ITS Finlandia (Intelligent Transport System) olemme sitoutuneet edistämään älykkään liikenteen palvelujen toteuttamista. Verkostoon kuuluu yli sata jäsenorganisaatiota.

Etäluotsauksen kokeilut mahdollistava luotsauslain muutos eteni vuonna 2018. Hallitus esitti luotsauslakia muutettavaksi siten, että lailla mahdollistettaisiin etäluotsauskokeilut, jossa luotsi hoitaa tehtäviään muualla kuin luotsattavassa aluksessa. Laki tuli voimaan 1. helmikuuta 2019. Tähtäämme etäluotsauksen testaamiseen jollakin suomalaisella väylällä alkuvuodesta 2020. Uskomme, että parhaat tulokset etäluotsauskokeilusta ovat saavutettavissa verkostojen avulla ja tiiviillä yhteistyöllä muiden merenkulun digitalisaatioon panostavien toimijoiden kanssa.