Tunnusluvut

Luotsikutterit 2014 2015 2016 2017 2018
Lukumäärä 33 34 33 33 31
Keski-ikä 14 14,6 15,1 15,2 15,6

 

Nopeat luotsiveneet 2014 2015 2016 2017 2018
Lukumäärä 29 30 28 29 27
Keski-ikä 11,7 12,2 12,3 12,7 13,1

 

Polttoaineen kulutus ja CO2-päästöt 2014 2015 2016 2017 2018
Kulutus (litraa/luotsaus) 73,45 70,17 72,56 72,51 71,96
Kulutuksen muutos % luotsausta kohden -0,1 % -4,5 % 3,4 % -0,1 % -0,8 %
CO2-päästöt/luotsaus (tCO2) 0,18 0,17 0,18 0,18 0,18
Kulutettu polttoaine (milj. litraa) 1,82 1,68 1,70 1,76 1,84
CO2-päästöt yhteensä (tCO2) 4 463 4 114 4 159 4 298 4 503

Lähde (päästökertoimet): Tilastokeskus, Polttoaineluokitus 2014 ja Energiatilasto 2013. Luvuissa ovat mukana veneiden, kiinteistöjen ja autojen polttoaineet. Veneiden ja kiinteistöjen polttoaineenkulutus on laskettu vuosittaisten polttoainetoimitusten ja polttoainevarastojen muutoksen perustella. Autojen kulutus on laskettu ajomäärien perusteella.