Kalusto

 • Luotsikutteri

  Teräsrunkoisia jäissä kulkevia luotsikuttereita oli vuonna 2018 käytössä 31 kappaletta, ja niiden keski-ikä oli 15,6 vuotta. Vanhimmat luotsikutterit on valmistettu 1985. Kutterin elinkaarta voidaan pidentää pääkoneen ja hytin kunnostuksilla. Vuosittain kunnostetaan yleensä yksi kone, niin myös vuonna 2018. Niin kuttereissa kuin muissakin luotsiveneissä käytetään vähärikkistä polttoainetta pakokaasupäästöjen minimoimiseksi.

 • Nopea luotsivene

  Nopeita alumiinirunkoisia avovedessä kulkevia luotsiveneitä oli vuonna 2018 käytössä kaikkiaan 27 kpl, ja niiden keski-ikä oli 13,1 vuotta. Vanhin käytössä oleva nopea luotsivene on vuodelta 1995. Veneiden hankinnasta ja vanhojen kunnostuksista päätetään vuosikohtaisesti pitkäjänteisen suunnittelun pohjalta. Kalustoinvestointeja tehdään tasaisella tahdilla, jotta kovassa käytössä olevien veneiden ikääntyminen ei aiheuta kasaantuvaa korjaustarvetta.

 • Hydrokopteri

  Kovimman talven aikana tarvitaan myös jään päällä kulkevaa kalustoa: Finnpilotilla on tätä varten käytössä 11 runko-ohjattua, eteenpäin työntävällä ilmapotkurilla varustettua hydrokopteria, lähinnä Perämeren luotsiasemilla. Hydrokopteria käytetään rannikolla kelirikko- ja talviaikana.

 • Autot

  Luotsien kuljettamiseen käytetään myös autoja etenkin Saimaalla ja Perämerellä, jossa merkittävä osa siirtymisistä luotsiasemien ja satamien välillä tapahtuu autokyydillä. Autoja on käytössä 43 kpl ja niillä ajetaan yhteensä noin 1 200 000 km vuodessa. Vanhat autot uusitaan tyypillisesti, kun niillä on ajettu noin 300 000 km tai ne ovat yli 10 vuotta vanhoja.