Tunnusluvut

Luotsausmäärä kpl 2014 2015 2016 2017 2018
Kotka 4 496 4 203 4 157 4 498 5 031
Helsinki 5 100 5 124 5 111 5 309 5 452
Saaristomeri 3 273 3 385 3 151 3 342 3 769
Selkämeri 3 295 3 212 3 170 3 246 3 198
Perämeri 4 877 4 727 4 903 4 920 5 069
Saimaa 3 827 3 345 2 969 2 946 3 097
Yhteensä 24 868 23 996 23 461 24 261 25 616

 

Luotsausmäärä mailia 2014 2015 2016 2017 2018
Kotka 101 149 95 375 96 205 103 458 114 494
Helsinki 62 258 62 522 65 524 67 148 68 619
Saaristomeri 98 616 97 095 84 524 97 104 111 714
Selkämeri 23 255 23 146 22 470 22 790 22 585
Perämeri 73 712 77 386 81 626 81 122 78 826
Saimaa 111 755 104 127 89 170 88 049 88 721
Yhteensä 470 745 459 651 439 519 459 671 484 959

Niin luotsausten kappale- kuin mailimäärätkin nousivat vuonna 2018 uusille tuhatluvuille.

Seuraavaksi: Kehittymistä tukeva työnantaja