Työturvallisuus

Luotsaustyössä turvallisuudella on erittäin keskeinen rooli ja turvallisuus onkin yksi kolmesta arvostamme. Haastavassa toimintaympäristössä riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen on avainasemassa. Vuonna 2018 panostimme vahvasti työturvallisuuden kehittämiseen.

Emäsalon onnettomuudesta opittiin paljon

Joulukuussa 2017 Emäsalon vesillä tapahtui kahden kokeneen työntekijämme hengen vaatinut luotsiveneonnettomuus. Onnettomuus jätti pysyvän jäljen Finnpilotiin: se kulkee mukanamme aina ja ohjaa turvallisuustyötämme nyt ja jatkossa. Onnettomuuden myötä on syntynyt paljon uutta tietoa, jota meillä ei aiemmin ollut. Uudet tiedot johtivat välittömiin muutoksiin. Teimme runsaasti muutoksia veneisiin, ohjeisiimme sekä henkilöstön turvallisuuskoulutukseen. Kaikki nämä auttavat meitä estämään vastaavan onnettomuuden toteutumista tulevaisuudessa. Finnpilotin turvallisuuskulttuurissa on otettu askel uudelle tasolle.

Lisäresursseja turvallisuuden ja koulutuksen kehittämiseen

Vuonna 2018 Finnpilotiin perustettiin koulutus- ja turvallisuuspäällikön toimi. Koulutus- ja turvallisuuspäällikkö vastaa kenttäesimiesten tukemisesta, alueiden turvallisuusjohtamisen kehittämisestä sekä osallistuu yhtiön turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja poikkeamaprosessin kehittämiseen. Hän koordinoi myös yhtiön sisäistä koulutusjärjestelmää Finnpilot Akatemiassa tunnistettujen tavoitteiden pohjalta.

Koulutus- ja turvallisuuspäällikön johdolla Finnpilotin Safety-ryhmän toiminta käynnistettiin uudelleen. Safety-ryhmän työ tähtää arjen turvallisuuden parantamiseen ja alkuvaiheen tärkein tavoite on saada koottua kokemuksia ja ajatuksia arjen työhön liittyen. Safety-ryhmän toiminnan muoto ja käytettävät työkalut tarkentuvat talven 2018–2019 aikana.

Uusi allashytti mahdollistaa hytistä poistumisen harjoittelun

Vedestä pelastautumista harjoitellaan vuosittain kaikilla luotsiasemilla. Joka kolmas vuosi harjoitukset pidetään Meriturvan johdolla, ja niissä havaitut puutteet korjataan. Meriturvalla on Lohjalla pelastautumiskoulutusyksikkö, jossa luotsit ja kutterinhoitajat saavat uusien työntekijöiden pelastus- ja pelastautumiskoulutuksen ja jossa he käyvät kertauskoulutuksessa viiden vuoden välein. Vuonna 2018 Lohjan Meriturvassa otettiin käyttöön Finnpilotin suunnittelema ja tilaama allashytti, jossa luotsiveneen ohjaamosta poistumista voidaan harjoitella ja testata.

Työtapaturmien ehkäisy

Vuonna 2018 finnpilotilaisille tapahtui yhteensä 14 työtapaturmaa työssä tai työmatkalla. Luotsaukseen liittyvät tapaturmat ovat yleensä lieviä, esim. liukastumisista aiheutuvia vammoja tai raskaiden tavaroiden nostamisessa tapahtuvia revähdyksiä. Veneiden ja laivojen kannella liikkuminen liukkaissa olosuhteissa ja pimeällä muodostaa selkeän turvallisuusriskin, jota voidaan pienentää esimerkiksi oikeanlaisilla jalkineilla.

Kun tapaturmiin johtaneita tekijöitä tunnistetaan ja ymmärretään paremmin, vahinkojen ennaltaehkäiseminenkin on helpompaa. Työtapaturmien ehkäisyssä ja tapauksista oppimisessa ensiarvoisen tärkeää on kenttäesimiesten ja työsuojeluvaltuutettujen avoin viestintä ja tiedon jakaminen. Poikkeamahavaintoprosessin kehittämisellä pyritään vahvistamaan edellytyksiä tiedon aiempaa tehokkaammalle käsittelylle ja jakamiselle.

Luotsiveneonnettomuuden vuosipäivän illan pimentyessä jätkänkynttilät roihusivat kirkkaina luotsiasemilla ympäri Suomen, kun Finnpilotin luotsikutterinhoitajat, luotsit, luotsinvälittäjät, emäntä-siivoojat ja hallinnon väki muistivat onnettomuudessa menehtyneitä kollegojaan. Myös Helsingin Kansakoulukujalla Finnpilotin 24/7/365 avoinna olevassa luotsinvälityksessä paloivat ulkotulet ja kynttilät. Kuvat: Sami Raanti, Katariina Engblom