Työterveys ja hyvinvointi

Työnantajan tarjoama kattava työterveyshuolto auttaa jaksamaan paremmin niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

Tuemme aktiivisesti työntekijöidemme hyvinvointia

Finnpilotissa on kattava työterveyshuolto, joka tukee henkilöstöä niin sairauksien ennaltaehkäisyssä kuin hoidossakin. Finnpilotin työterveyshuoltoon sisältyvät lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto sekä vapaaehtoinen sairaanhoitopalvelu sairauksien varalta. Työterveyshuoltomme tavoitteena on tarjota kaikille työntekijöillemme terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä varmistaa työyhteisön hyvinvointi. Päämääränä on ennaltaehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja työtapaturmia sekä ylläpitää henkilöstömme työ- ja toimintakykyä samoin kuin työssä jaksamista.

Laivaväenlääkärintodistuksella varmistetaan henkilön terveydentilan soveltuvuus aluksella tehtävään työhön. Ilman voimassaolevaa todistusta tai Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin siihen myöntämää poikkeuslupaa ei voi työskennellä luotsina tai luotsikutterinhoitajana. Viime vuosina hyväksyttävän todistuksen saamisen ehdot ovat tiukentuneet. Jo siitä syystä työkykyä uhkaaviin ongelmiin on tärkeää tarttua ajoissa. Lääkärintarkastuksen yhteydessä on mahdollisuus tehdä myös fyysistä toimintakykyä mittaava testi.

Henkilöstömme keski-ikä on yli 50 vuotta, mikä korostaa työhyvinvoinnin ja työkyvystä huolehtimisen merkitystä. Finnpilot tukee aktiivisesti yhteisöllistä työhyvinvointia ja liikunnan harrastamista maksamalla henkilöstön osallistumismaksuja erilaisiin liikuntatapahtumiin sekä tukemalla henkilöstön liikkumista vuosittaisella virikerahalla.

Emäsalon onnettomuuden käsittely sai kiitosta

Joulukuussa 2017 Emäsalossa tapahtuneesta luotsiveneonnettomuudesta toipuminen on ollut henkilöstöllemme raskasta. Samalla onnettomuuden käsittely Finnpilotissa on saanut kuitenkin henkilöstöltä kiitosta ja kriisin jälkihoito on todettu laajasti onnistuneeksi. Heti onnettomuuden jälkeen sekä sitä seuranneina kuukausina työterveyshuollon kautta järjestetty kattava tuki näkyi sekä henkilöstön yhteistilaisuuksissa luotsiasemilla että työntekijöille tarjottuna yksilöllisenä tukena. Myös tapaa, jolla kriisi hoidettiin julkisuudessa, pidettiin henkilöstön mielestä onnistuneena ja erityisesti avointa tiedotusta kiiteltiin.