Työn ja levon tasapaino

Epäsäännöllisessä vuorotyössä työtehtävien ennakoitavuus vaikuttaa olennaisesti jaksamiseen. Uudet digitaaliset järjestelmämme mahdollistavat työ- ja lepoaikojen aiempaa paremman suunnittelun.

Epäsäännöllinen vuorotyö vaatii säännöllisen levon

Luotsaus on epäsäännöllistä vuorotyötä, joka kuormittaa tekijäänsä sekä fyysisesti että psyykkisesti. Jotta työssä jaksaisi, on palauduttava ja levättävä riittävästi. Luotsiasemilla työ rytmittyy viikko töissä, viikko vapaalla -vuorottelulla. Työviikoilla säännölliselle levolle on pyritty järjestämään laadukkaat olosuhteet: luotsiasemilla on satsattu hyviin vuoteisiin ja vuodevaatteisiin, on asennettu pimennysverhoja ja kiinnitetty huomiota ilmanvaihtoon sekä äänieristykseen. Ketään ei kuitenkaan voi pakottaa lepäämään, joten jokaisen on kannettava henkilökohtaistakin vastuuta työtehtävien vaatiman vireystilan ylläpitämisestä.

Eräs keino, jolla voidaan vaikuttaa olennaisesti jaksamiseen, on työtehtävien parempi ennakoitavuus. Sen uskotaankin paranevan Pilot Online -luotsintilausjärjestelmän kehittämisen ja käytön laajentamisen myötä. Pilot Onlinen tavoitteena on selkeyttää luotsintilauksen prosessia, parantaa aikataulutietojen luotettavuutta sekä helpottaa reaaliaikaista kommunikointia. Vuonna 2018 lanseerasimme järjestelmän asiakkaidemme käyttöön, tavoitteenamme laajentaa käyttöä entisestään alkaneena vuonna.

Kevään 2018 työehtosopimuskierroksella käsiteltiin myös lepoaikakysymyksiä. Tavoitteena on työvuoron aikaisten päivä- ja yölepojen mahdollisimman tasainen jakautuminen henkilöstön kesken. Liian pitkiä jaksoja ilman yöaikaan sijoittuvia lepoaikoja vältetään. Luotsikutterinhoitajien uutta työaikaseurantajärjestelmä Boatwebiä kehitettiin ja testattiin. Järjestelmä otetaan käyttöön kaikille kutterinhoitajille kevään 2019 aikana.