Tunnusluvut

Henkilöstön määrä tehtävittäin 2014 2015 2016 2017 2018
Luotsit 148 149 143 143 148
Luotsikutterinhoitajat 145 140 140 141 145
Luotsinvälitys 18 18 18 19 20
Emännät ja emäntäsiivoojat 6 9 7 8 6
Hallinto 19 19 19 19 21
Yhteensä 336 335 327 330 340
Henkilötyövuodet
vuoden aikana keskiarvo
320 320 317 315 324

 

Operatiivisen henkilöstön määrä alueittain 2014 2015 2016 2017 2018
Perämeri 60 61 63 65 64
Selkämeri 42 39 38 42 40
Saaristomeri 53 52 53 53 53
Helsinki 59 58 54 54 56
Kotka 32 37 33 32 37
Saimaa 53 51 49 46 49
Yhteensä 299 298 290 292 299

 

Työsuhteen laatu, vakituinen/määräaikainen 2014 2015 2016 2017 2018
Vakituinen 308 307 306 303 310
Määräaikainen 28 28 21 27 30
Yhteensä 336 335 327 330 340

 

Työsuhteen laatu, kokoaikainen/osa-aikainen 2014 2015 2016 2017 2018
Kokoaikainen 324 324 318 316 325
Osa-aikainen 12 11 9 14 15
Yhteensä 336 335 327 330 340

 

Henkilöstön työtyytyväisyys ja kyselyn vastausprosentti  2014 2015 2016 2017 2018
Vastausprosentti 60 % 60 % 56 % 62 % 74 %
Kaikkien kriteerien keskiarvo (asteikko 1-6) 4,0 4,1 4,3 4,4 4,5
Kokonaisarvosana työnantajalle 4,1 4,3 4,4 4,7 4,7

 

Henkilöstön jakauma, miehiä/naisia 2014 2015 2016 2017 2018
Miehiä 308 305 298 299 310
Naisia 28 30 29 31 30
Yhteensä 336 335 327 330 340

 

Yhtiön hallitus (pl henkilöstön edustus) 2014 2015 2016 2017 2018
Miehiä 5 5 5 4 4
Naisia 3 3 3 3 3
Yhteensä 8 8 8 7 7

Sisältää henkilöstön edustajan ja varajäsenen.

 

Yhtiön johtoryhmä 2014 2015 2016 2017 2018
Miehiä 4 4 4 3 3
Naisia 1 1 1 2 2
Yhteensä 5 5 5 5 5

 

Tapaturmien määrä ja tapaturmista johtuneet poissaolot päivissä 2014 2015 2016 2017 2018
Tapaturmien määrä 15 14 18 21 14
Tapaturmista johtuneet poissaolot, työpäiviä 66 171 271 82 204
Tapaturmataajuus, määrä/milj. työtuntia
työssätapahtuneista
21 23 29 24 17

 

Sairauspoissaolot 2014 2015 2016 2017 2018
Työpäiviä 3101 3911 3379 4032 3697
Päivät/työntekijä 10 12 10 12 11
Osuus kokonaistyöajasta % 4,0 4,9 4,3 5,0 4,8
Terveysprosentti % (henkilöstöstä terveenä koko vuoden) 45 42 45 42 44

 

Työsuhteen päättymisen syyt ja eläköitymisikä 2014 2015 2016 2017 2018
Yhteensä 10 10 12 14 21
Irtisanottu (työsuhde purettu) 0 0 1 0 1
Irtisanoutunut 1 1 3 3 5
Eläköitynyt 9 8 8 9 14
Kuollut 0 1 0 2 1
Eläköitymisikä keskimäärin, vuotta 63 64 62 62 62

 

Työterveyshuollon kulut % 2014 2015 2016 2017 2018
Sairaudenhoito 48,8 50,7 46,6 43,6 37,8
Ennaltaehkäisy 51,2 49,3 53,4 56,4 62,2
Yhteensä 100 100 100 100 100

 

Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa 2014 2015 2016 2017 2018
Koko henkilöstö 50 50 51 51 51
Luotsit 51 52 52 52 52
Luotsikutterinhoitajat 50 50 51 52 51
Luotsinvälitys 41 40 41 43 42
Emännät ja emäntäsiivoojat 59 59 59 60 60
Hallinto 46 47 48 48 48

Meitä finnpilotilaisia työskentelee Suomen rannikolla sekä Saimaalla kaiken kaikkiaan 340 henkilöä, joista noin 9 % on naisia. Määrä heijastaa sukupuolijakaumaa merenkulussa ylipäänsä: naisia on alalla miehiin verrattuna vähän ja siten naisia hakeutuu Finnpilotin tarjoamiin tehtäviin harvemmin kuin miehiä.