Sisäinen koulutus ja Finnpilot Akatemia

Yksi Finnpilotin uuden strategian kulmakivistä on yhtiön sisäisen koulutusjärjestelmän kehittäminen johdon ja henkilöstön yhteistyönä.

Henkilöstö avainroolissa sisäisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä

Meriliikenteen digitalisaatio merkitsee vääjäämätöntä muutosta luotsauksessakin. Rutiininomaisia työtehtäviä automatisoidaan tulevaisuudessa monelta osin. Luotsauslain muutos mahdollistaa etäluotsauksen kokeilemisen. Tavoitteenamme on kokeilun toteuttaminen vuonna 2020.

Kaikki tämä edellyttää meiltä uusien asioiden oppimista ja osaamisemme ennakkoluulotonta kehittämistä. Visiossamme olemme määritelleet, että asiakaskeskeiset palvelumme ja huippuosaamisemme tekevät meistä meriliikenteen halutuimman kumppanin. Saavuttaaksemme tavoitteemme meidän tulee olla oppiva organisaatio. Teknologisen murroksen keskellä korostuu uusien asioiden oivaltaminen ja soveltaminen.

Finnpilotissa on valtavasti merenkulun erikoisosaamista, mikä antaa meille loistavan mahdollisuuden vastata tulevaisuuden haasteisiin. Osaamista on opittava hyödyntämään koulutuksessakin paremmin. Olemme saaneet rohkaisevia kokemuksia uusien asioiden oppimisesta projekteissa, joissa kenttähenkilöstöllä on ollut merkittävä rooli. Finnpilotin kokeneella henkilöstöllä on valmiuksia ja intoa oppimisprojektien vetämiseen. Samalla omille kouluttajillemme halutaan tarjota mahdollisuus lisätä omaa tietämystään alan parhaissa oppilaitoksissa.

Hyödynnämme Finnpilotissa olevaa laajaa osaamista kehittäessämme Finnpilot Akatemia -koulutusjärjestelmää.  Tavoitteena on myös valmistautua teknologian mukanaan tuomiin työn muutoksiin. Ensimmäisiä Akatemian kokeiluja on talvella 2018–2019 käynnistetty jäämoduuli, jossa henkilöstöä koulutetaan jääolosuhteissa toimimiseen.

Finnpilotin koulutuksen rakentamisessa pohditaan aktiivisesti myös turvallisuusjohtamisen kehittämistä, esimerkiksi sitä, miten saamme hyödynnettyä poikkeamaraportointia sisäisen koulutuksemme suunnittelussa. Safety-ryhmä on ratkaisevassa roolissa, kun edistämme raportoinnin hyödyntämistä.