Finnpilot vuosiraportti 2020

VASTUULLISUUS

KANNAMME VASTUUMME TOIMINTAMME VAIKUTUKSISTA YHTEISKUNTAAN, YMPÄRISTÖÖN JA SIDOSRYHMIIMME

Finnpilot on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö ja sillä on lakisääteinen yksinoikeus luotsaustoiminnan harjoittamiseen. Tästä syystä yhtiön toiminnassa korostuvat avoimuuden, läpinäkyvyyden ja kustannustehokkuuden vaatimukset. Yritysvastuu on tärkeä osa Finnpilotin strategiaa ja liiketoimintaa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Yritysvastuun johtaminen Finnpilotissa

Finnpilotin johtoryhmä ja hallitus ovat sitoutuneet yritysvastuuseen, ja vastuullisuus on integroitu osaksi toimintakulttuuriamme. Pyrimme vaikuttamaan yhteiskunnassa alan vastuullisena toimijana ja aktiivisena keskustelijana. Toteutamme yhteiskuntavastuuta huolehtimalla yhtiön taloudellisesta tuloksesta, mutta myös monin muin tavoin. 

Noudatamme toimintaamme liittyviä lakeja ja säädöksiä, kehitämme aktiivisesti ympäristötavoitteitamme ja niiden mittaamista sekä seuraamme vastuullisuustavoitteidemme toteutumista. Turvallisuustyömme on systemaattista. Suunnittelemme toimintaamme pitkällä tähtäimellä ja arvioimme sitä kriittisesti. Laatujohtaminen ja jatkuva asioiden kehittäminen ovat osa työrytmiämme ja -tapaamme.

Arvot, visio ja missio

Vuonna 2019 uudistetut arvomme ovat turvallisuus, luottamus ja yhdessä oppiminen, jotka kuvaamme potkurin muotoon. Tuotamme ammattitaidollamme turvallisuutta ihmisten, merenkulun ja ympäristön hyväksi. Luotamme toisiimme ja asiakkaamme sekä yhteiskunta luottavat meihin. Lisäksi jaamme tietoa, hyödynnämme omaa osaamistamme ja luomme yhdessä parhaat toimintatavat.

Autamme osaamisellamme ja tiedoillamme laivoja liikkumaan turvallisesti ja sujuvasti herkässä meriympäristössä. Asiakaskeskeiset palvelumme ja huippuosaamisemme tekevät meistä meriliikenteen halutuimman kumppanin.

Luotsaus turvaa merenkulun sujuvuuden

Merenkulun merkitys Suomen kansantaloudelle on suuri: sekä tavaraviennin että -tuonnin tonnimääristä valtaosa kuljetetaan laivoilla. Luotsauspalvelujen avulla tavara liikkuu ilman tarpeettomia ja kalliiksi käyviä viivytyksiä. Lisäksi luotsauksella estetään joka vuosi useita vakavia onnettomuuksia, joista voisi aiheutua kymmenien miljoonien eurojen kustannukset.

Saimaan luotsaustoiminnan erityisjärjestelyt

Finnpilotille on asetettu liiketaloudellisesti kannattamattoman tehtävän velvoite Saimaan alueen luotsaustoiminnan järjestämiseksi. Valtio myöntää hintatukea tehtävän hoitamiseksi: rannikon luotsausmaksun ja Saimaan luotsausmaksun välistä erotusta korvataan luotsausyhtiölle siten, että se on enintään Saimaan alueen alijäämän suuruinen.