Finnpilot vuosiraportti 2020

TYÖ JA KALUSTO

Luotsaus on tärkeä lenkki Suomen logistisessa kuljetusketjussa. Finnpilotin luotsauspalvelua käyttää noin joka kolmas maamme satamissa vieraileva alus. Palvelua tarjotaan luotsauslain (940/2003) mukaisesti Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla, luotsattaviksi määrätyillä yleisillä kulkuväylillä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrittelee luotsattavat väylät ja luotsipaikat.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Merenkulun merkitys Suomen kansantaloudelle on suuri: sekä tavaraviennin että -tuonnin tonnimääristä valtaosa kuljetetaan laivoilla. Luotsauspalvelujen avulla tavara liikkuu ilman tarpeettomia ja kalliiksi käyviä viivytyksiä. Lisäksi luotsauksella estetään joka vuosi useita vakavia onnettomuuksia, joista voisi aiheutua kymmenien miljoonien eurojen kustannukset.

Erilaisia rooleja ja yhteistyötä

Merenkulun sujuvuus on monen osapuolen yhteispeliä. Finnpilot tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden, kuten satamien, varustamojen, teollisuuden, rahtaajien ja jäänmurtajien sekä alusliikennepalvelua tarjoavan VTS Finland Oy:n VTS (Vessel Traffic Service) -keskusten kanssa. VTS:llä ja Finnpilotilla on merenkulun sujuvuuden ja turvallisuuden varmistajina omat, erilaiset roolinsa. VTS ohjaa Suomen vesialueiden liikennevirtoja sekä alusliikennettä maa-asemilta käsin. Finnpilotin luotsit ohjaavat komentosillalla laivaa, navigoivat haastavilla väylillä ja huolehtivat usein päällikön pyynnöstä myös aluksen satamaohjailusta aina laituriin kiinnittymiseen asti.

Kalusto

Finnpilot operoi ja kuljettaa luotseja teräsrunkoisilla, jäissä kulkevilla luotsikuttereilla, nopeilla, alumiinirunkoisilla luotsiveneillä, jään päällä kulkevilla hydrokoptereilla ja autoilla.

Uusien veneiden hankinnasta ja vanhojen kunnostuksista päätetään vuosikohtaisesti pitkäjänteisen suunnittelun pohjalta. Kalustoinvestointeja tehdään tasaisella tahdilla, jotta kovassa käytössä olevien veneiden ikääntyminen ei aiheuta kasaantuvaa korjaus- ja uusintatarvetta.

Kutterin elinkaarta voidaan pidentää pääkoneen, hytin ja sähköjärjestelmän kunnostuksilla. Vuosittain kunnostetaan yleensä yksi kone, niin myös vuonna 2019. Kuttereissa ja muissakin luotsiveneissä käytetään vähärikkistä polttoainetta.

Vuoden myönteisin ja huomionarvoisin näkökulma luotsin työhön

Vuonna 2019 luotsien ja luotsikutterinhoitajien työ sai paljon myönteistä huomiota, kun TV-ohjelma Arman Pohjantähden alla – arjen sankarit vieraili Kotkan luotsausalueella. Ohjelma esitettiin lokakuussa ja se antoi kokonaisuudessaan hyvän kuvan Finnpilotin toiminnasta ja työntekijöidemme ammattitaidosta. Sosiaalisessa mediassa ohjelmaan liittyvät julkaisut keräsivät satoja tykkäyksiä ja tavoittivat tuhansia ihmisiä.

                                      Kuva: Sami Tuunanen