Finnpilot vuosiraportti 2020

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Finnpilotin kehitystoiminnan tavoitteena on lisätä henkilöstön valmiuksia ja osaamista. Lisäksi on tarkoitus kehittää luotsauspalvelujen tuottamiseen käytettäviä työvälineitä, järjestelmiä ja menettelyjä. Kolmantena kehittämiskohteena ovat tulevaisuuden uudet luotsauspalvelut yhdessä autonomisen merenkulun kehittäjäekosysteemin kanssa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Finnpilot käynnisti vuoden 2019 aikana useita kehityshankkeita, joiden tarkoituksena on jatkaa sekä perinteisen luotsauksen kehittämistä että uusien palvelujen toteutusmahdollisuuksien selvittämistä. Asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaaminen on kehittämistyön keskiössä. Työturvallisuus oli myös edelleen kehittämistyössä merkittävässä roolissa. Koulutuksen, henkilökohtaisten pelastautumisjärjestelmien ja veneisiin liittyvien pelastautumis- ja pelastamisratkaisujen hyödyllisyyden selvittämistä ja kehittämistä jatkettiin.

Toiminnan analysointia ja havainnoista oppimista

Tavoitteiden saavuttamiseksi jatkettiin oman toiminnan analysointia ja poikkeamahavaintoihin perustuvaa oppimista. Yhtiön raportointikulttuuri parani entisestään ja oppimiseen ja turvallisuuden kehittämiseen hyödynnettävien poikkeamaraporttien määrä kasvoi kiitettävästi. Vuoden loppuun mennessä saatiin valmiiksi uuden poikkeamien raportointi- ja käsittelyjärjestelmän hankinta, jonka käyttöönotto helpottaa raporttien laatimista ja analysointia. Luotsinvälityksessä taas testattiin loppuvuosi uutta alusliikenteen seurantajärjestelmää, joka otetaan operatiiviseen käyttöön vuoden 2020 alussa.

Finnpilotin asiakaspalvelun ja oman toiminnan ja osaamisen parantamiseksi jatkettiin Pilot Online ja AISLab-järjestelmien kehitystä. Loppuvuonna toteutettiin luotsien lepoaikavaatimusten uusi seuranta ja luotsauksen resurssoinnin suunnittelutyökalu PilotWeb-järjestelmään.

Uusia dataa hyödyntäviä palveluita julkaistiin ulkoiseen ja sisäiseen käyttöön

Lokakuussa julkaistiin uusi, kaikille avoin verkkopalvelu Finnpilot Traffic Info. Palvelussa näytetään nyt ensimmäistä kertaa yhdessä paikassa ja helposti luettavassa muodossa luotsattavien ja ei-luotsattavien alusten aikataulutiedot. Palvelun tavoitteena on parantaa meriliikenteen tilannekuvaa kaikille merenkulun toimijoille. Luotsattavien alusten aikataulut noudetaan Finnpilotin omasta Pilotweb-järjestelmästä ja ei-luotsattavien alusten aikataulut Traficomin Portnet-järjestelmästä.

Finnpilot Traffic Info on osa sähköistä luotsintilausjärjestelmä Pilot Onlinea. Pilot Onlinen avulla asiakas voi antaa ennakkotietoja, tilata luotsin, muuttaa aiemmin syöttämiään tietoja ja seurata tekemäänsä tilausta. Pilot Online antaa asiakkaille mahdollisuuden seurata alustensa osalta samaa tilannekuvaa, jonka luotsinvälitys näkee.

Samaan aikaan Finnpilot Traffic Infon kanssa julkaistiin myös Finnpilotin uusitut ulkoiset verkkosivut. Uusilla verkkosivuilla yhtiötä koskevat tiedot ovat aiempaa selkeämmin ja nykyaikaisemmalla tavalla kaikkien luettavissa.

Finnpilotin sisäiseen käyttöön julkaistiin keväällä AISLab-palvelu, jossa voidaan tarkastella tallennettua AIS-dataa. Lyhenne AIS tulee englanninkielisistä sanoista Automatic Identification System. AIS-datan kerääminen perustuu aluksiin asennettuihin radiolaitteisiin, jotka lähettävät automaattisesti aluksien sijainti- ja tunnistetietoja. Dataa on tallennettuna vuodesta 2016 alkaen Traffic Management Finlandin ja sitä ennen Liikenneviraston tuottamasta AIS-virrasta. AISLab-palvelun avulla on tarkoitus tulevaisuudessa kehittää luotsaustapahtumien analysointia yhdistettynä olosuhdetietoihin esimerkiksi koneoppimista hyödyntämällä.