Tuloslaskelma

Tilinpäätös 31.12.2018.

Liite 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Liikevaihto 1 40 291 850 38 082 748
Liiketoiminnan muut tuotot 160 200 107 680
Materiaalit ja palvelut 2 -2 433 203 -2 353 439
Henkilöstökulut 3 -26 636 815 -25 180 281
Poistot 4 -2 401 037 -3 191 529
Liiketoiminnan muut kulut 5 -5 331 819 -4 831 520
     
Liikevoitto 3 649 176 2 633 658
 
Rahoitustuotot ja kulut 6 -239 -1 942
     
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3 648 937 2 631 715
 
Tilinpäätössiirrot -39 494 100 000
Tuloverot -638 527 -530 265
     
Tilikauden voitto/-tappio 2 970 916 2 201 450