Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä ja tilinpäätösmerkintä

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Finnpilot Pilotage Oy:n tilikauden 2018 voitto oli 2 970 915,99 euroa ja jakokelpoiset varat ovat 10 932 161,74 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2018 osinkoa 18,75 euroa osakkeelta, yhteensä 1 500 000,00 euroa sekä varojen jakamista omistajalle sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 2 000 000,00 euroa.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Helsingissä 7. maaliskuuta 2019

Seija Turunen, puheenjohtaja

Johanna Karppi

Markus Katara 

Tuula-Riitta Markkanen

Petri Peltonen

Jouni Räty, henkilöstön edustaja

Kari Kosonen, toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 7. maaliskuuta 2019
KPMG Oy Ab

Nina Öfversten, KHT