Finnpilot vuosiraportti 2020

LUOTSAUSMÄÄRÄT JA -MAKSUT

Vuoden 2019 aikana luotsattiin yhteensä 25 123 kertaa ja luotsauksista kertyi 471 298 luotsattua merimailia. Luotsausten kappalemäärä laski 1,9 % ja luotsattujen merimailien määrä laski 2,8 % edelliseen vuoteen verrattuna, paitsi Saimaan osalta, jossa alueen luotsausmäärät laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 22 %.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tonnimääräisten tilastojen perusteella Saimaan vesikuljetukset alenivat lähes saman verran. Rannikon luotsausmäärät nousivat vajaan prosentin vuoteen 2018 verrattuna. Lisäystä kappalemäärissä oli Kotkassa ja Hangossa, joissa luotsattiin vuoden aikana Nord Stream -kaasuputken rakentamiseen osallistuneita aluksia. Luotsauksen laskennallinen markkinaosuus kaikista aluskäynneistä Suomen rannikon satamissa oli 35,4 % (35,1 % vuonna 2018).

Luotsausmaksut nousevat maltillisesti
Kustannustehokas toimintamalli sekä luotsausmäärien positiivinen kehitys mahdollistivat luotsauksen hintojen säilymisen samana vuosina 2017–2019. Vuoden 2020 alusta lukien luotsausmaksuja korotetaan maltillisesti.

Luotsausmaksuilla katetaan luotsaustoiminnan järjestämisestä ja valtakunnallisen palveluverkoston ylläpitämisestä aiheutuneet kustannukset. Yhtiön on myös huolehdittava rahoituksen riittävyydestä toiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Luotsauksen perusmaksua rannikolla korotetaan vuodelle 2020 keskimäärin 40 euroa. Saimaan maksutaso on edelleenkin 26 % rannikon luotsausmaksusta.

Korotus toteutetaan luotsauksen perusmaksua korottamalla. Mailikohtaiset hinnat säilyvät ennallaan. Isojen alusten perusmaksu nousee euromääräisesti enemmän kuin pienten.

Tasapuolista palvelua kustannustehokkaasti

Finnpilot tuottaa asiakkailleen yhdenmukaisia luotsauspalveluja kaikilla luotsausalueilla. Luotsauslain mukaan luotsausmaksujen tulee olla kohtuullisia ottaen huomioon syntyneet kustannukset ja kohtuullinen tuotto. Kiinteään yksikköhintaan perustuva luotsausmaksu määräytyy luotsattavan aluksen nettovetoisuuden ja luotsatun matkan perusteella. Yhtiön palvelutasotavoitteessa luotsauksen odotusajaksi on määritelty rannikolla enintään kolme ja Saimaalla kuusi tuntia. Palvelutasotavoitteen mukaisissa rajoissa suoritettiin 99,9 prosenttia kaikista luotsauksista.

Saimaan luotsaustoimintaa koskee liiketaloudellisesti kannattamattoman tehtävän velvoite, ja siellä perittävä luotsausmaksu perustuu alennettuun yksikköhintaan, joka kompensoidaan yhtiölle valtion budjetista.

Vahvoilla kansainvälisessä hintavertailussa

Suomessa luotsauspalvelut ovat hinnoittelultaan kansainvälisesti katsoen edullisia. Finnpilotilla on seurattu luotsauspalvelujen kansainvälistä hinnoittelua vuodesta 2005 alkaen. Hinnat ovat erittäin maltilliset myös kansainvälisessä vertailussa, jossa vertaillaan Suomen, Ruotsin, Viron, Tanskan, Norjan, Saksan ja Hollannin luotsaushintoja keskenään. Suomen vaikeista jääoloista ja pitkästä rannikosta huolimatta olimme vuonna 2019 vertailun edullisin maa, mikä on selkeä osoitus toimintamallimme tehokkuudesta. Vuonna 2020 olemme vahvistettujen luotsausmaksujen mukaan edelleen kansainvälisen vertailun edullisin maa.