Tehtävämme

Finnpilot Pilotage Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka toimii osakeyhtiölain velvoittamalla tavalla. Lainsäätäjä on määritellyt luotsaustoiminnan päätarkoitukseksi alusliikenteen turvallisuuden edistämisen ja ympäristöhaittojen ehkäisyn.

Tuotamme yhdenmukaisia ja kustannustehokkaita luotsauspalveluja kaikilla luotsattaviksi määrätyillä väylillä Suomen aluevesillä sekä Saimaalla. Tuomme meriliikenteeseen sujuvuutta, jolla on suuri taloudellinen arvo niin varustamoasiakkaillemme kuin koko kansantaloudelle. Luotsinkäyttö vähentää merkittävästi vakavien ympäristöonnettomuuksien riskiä. Toimintamme palvelee siten sekä taloudellista hyvinvointia että saaristoluonnon suojelua. Luotsauspalvelut muodostavat tärkeän lenkin Suomen ulkomaankaupan kuljetusketjussa. Autamme aluksia liikkumaan saaristoväylillämme turvallisesti ja pääsemään satamiin aikataulujen mukaisesti.

Merenkulku elää teknologista murrosvaihetta. Itämerelle visioidaan autonomista eli itseohjautuvaa meriliikennettä. Finnpilot on tässä muutoksessa aktiivinen toimija ja hakee ratkaisuja erityisesti eLuotsauksen kehittämiseen. eLuotsaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla luotsauspalvelun vaiheita digitalisoidaan ja kehitetään turvallisemmiksi ja tehokkaammiksi. Kehityksen tuloksena mahdollistetaan tulevaisuudessa kokonaan uudenlaisten palveluiden tuottaminen. Vastaamme tulevaisuuden haasteisiin osana laajaa merenkulun toimijoiden ja asiantuntijoiden verkostoa.

Keskeisiksi arvoiksemme olemme määritelleet turvallisuuden, uudistumisen sekä yhdessä tekemisen.