Luotsaussanastoa

Jokaisella toimialalla on ammattikielensä, niin myös luotsauksella. Tässä pieni johdanto luotsien ja luotsaustyöntekijöiden arkipäivän sanastoon.

 • Luotsauslaki

  Luotsauslain (940/2003) tavoitteena on edistää alusliikenteen turvallisuutta sekä ehkäistä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja. Luotsauslaissa säädetään muun muassa velvollisuudesta käyttää luotsia ja määritellään luotsin pätevyysvaatimukset.

 • Alueluotsivanhin

  Alueluotsivanhin johtaa operatiivista luotsaustoimintaa vastuualueellaan ja toimii alueen esimiestiimin päällikkönä varmistaen tiedonkulun johdon ja kentän välillä alueellaan. Kuvassa Helsingin alueluotsivanhin Jukka Ketonen.

 • Pilot Online

  Meklareiden ja laivahenkilöstön käyttöön tarkoitettu selainpohjainen luotsintilauspalvelu, jonka kautta asiakas voi tilata luotsin sekä seurata tilausprosessin etenemistä vaihe vaiheelta.

 • Poikkeamahavainto

  Poikkeama toiminnassa voi olla yleinen turvallisuushavainto, työtapaturma, vaaratilanne tai onnettomuus. Poikkeamahavaintojen avulla etsitään tekijöitä, jotka aiheuttavat tai saattaisivat aiheuttaa onnettomuuksia ja vaaratilanteita sekä pyritään jakamaan tietoa ja oppimaan tapahtuneista.

 • One Sea

  Autonomisen merenkulun kehitysekosysteemi, jossa alojensa kansainväliset toimijat, mm. ABB, Wärtsilä, Rolls-Royce, Finferries ja Finnpilot, pyrkivät yhdessä saavuttamaan autonomista meriliikennettä koskevat tavoitteensa. One Sea ekosysteemiä johtaa DIMECC.

 • Luotsipaikka

  Luotsipaikka on luotsattavaksi väyläksi määrätyn väylän avomeren puoleisessa päässä tai väylällä oleva karttaan merkitty alue, jossa luotsi nousee alukseen tai poistuu aluksesta tai jossa vaihdetaan luotsia.

 • Finnpilot Akatemia

  Finnpilot Akatemiassa hyödynnetään strategian mukaisesti talossa olevaa laajaa osaamista sisäisen koulutusverkoston rakentamiseen ja koulutuksen kehittämiseen. Tavoitteena on myös valmistautua teknologian mukanaan tuomiin työn muutoksiin. Ensimmäisiä Akatemian kokeiluja on talvella 2018-2019 käynnistetty jäämoduuli, jossa henkilöstöä koulutetaan jäissä toimiseen.

 • Hydrokopteri

  Hydrokopteri on runko-ohjattu, eteenpäin työntävällä ilmapotkurilla varustettu, kevyehkö maalla, jäällä ja vedessä liikkuva kulkuneuvo. Hydrokopteria käytetään rannikolla kelirikko- ja talviaikana. Kopteri liikkuu neljällä ponttonilla, joiden varassa joko kellutaan tai ne toimivat suksina jään päällä.

 • E-Luotsaus

  eLuotsaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla luotsauspalvelun vaiheita digitalisoidaan ja kehitetään turvallisemmiksi ja tehokkaammiksi. Tärkeimmät kehityskohteet ovat luotsauspalveluihin liittyvän tiedon keruu, tuotanto ja prosessointi. Kehityksen tuloksena mahdollistetaan tulevaisuudessa kokonaan uudenlaisten palveluiden tuottaminen.