Finnpilot vuosiraportti 2020

HANKINNAT

Olemme avoimia hankinnoissamme ja kilpailutamme hankintamme julkisen hankintalainsäädännön mukaisesti. Emme myöskään hyväksy määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä emmekä toimi kilpailuneutraliteettia loukkaavalla tavalla. Edellytämme, että myös sopimuskumppanimme toimivat näin. Hankittaviin palveluihin ja tuotteisiin kohdistetaan ympäristövaatimuksia ja toimittajien toimintaa seurataan sopimuskausien aikana.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Finnpilot Pilotage on valtion omistamana ja julkista palvelutehtävää hoitavana toimijana hankintayksikkö ja hoitaa hankintansa hankintalain mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiön kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkaistaan avoimesti tarjouspyynnöt Hankintailmoitukset.fi-palvelussa. 

Yhtiö osallistuu lukuisiin valtionhallinnon yhteisiin puitejärjestelyihin hankintojensa toteuttamiseksi. Hankintojen onnistuminen on yhtiölle merkittävä kysymys, johon yhtiön arjen toiminta ja investointiohjelman toteuttaminen nojaavat. Yhtiö pyrkii omilla hankinnoillaan vaikuttamaan siihen, että toiminnan edellyttämiä kriittisiä palveluita on saatavilla kaikissa yhtiön toimipisteissä.

Esimerkkinä uusien luotsiveneiden hankinta

Kolmas Luotsivene 2016 -sarjaan kuuluva vene tilattiin joulukuussa 2018 ja se valmistui marraskuussa 2019. Hankitun veneen erittelyyn tehtiin aiemmasta poikkeavia muutoksia, jotka tekevät sarjan kolmesta jäljellä olevasta veneestä itseoikaisevia. Hankinnasta julkaistiin tästä syystä muutosilmoitus. 

Oheinen video kuvaa, miten venerakentajan ja henkilökunnan kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettu veneprojekti eteni.