Finnpilot vuosiraportti 2020

HALLITUS

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi se ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa, valitsee toimitusjohtajan ja ylimmän johdon, valvoo johtoa sekä tekee keskeiset liiketoiminnalliset päätökset. 

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallituksen jäsenillä tulee olla Finnpilotin toimialan, johtamisen tai liiketalouden asiantuntemusta, ja heidän tulee olla kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riippumattomia.

Hallitus on asettanut toimintansa tueksi henkilöstö- ja tarkastusvaliokunnat. Valiokuntien jäsenet on lueteltu hallituksen toimintakertomuksessa. Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtajan lähin esimies.

Hallitus ja valiokunnat kokoontuivat vuoden 2019 aikana 16 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 94,1.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Seija Turunen

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
s. 1953, kauppatieteiden maisteri, hallitusammattilainen

 • Hallituksessa vuodesta 2015
  Finnlines Oyj, varatoimitusjohtaja ja CFO 2007–2013
 • Finnsteve-yhtiöt (osa Finnlines-konsernia), toimitusjohtaja 2010–2013
 • Finnlines Oyj, rahoitusjohtaja 1992–2007
 • Traffic Management Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Elisa Oyj, hallituksen jäsen
 • Pihlajalinna Oyj, hallituksen jäsen

Johanna Karppi

HALLITUKSEN JÄSEN
s. 1968, varatuomari

 • Hallituksessa vuodesta 2014
 • Finnair, henkilöstöjohtaja 2019–
 • Terveystalo Oyj, henkilöstöjohtaja 2007–2019
 • Rautaruukki Oyj, Director Corporate Hr 2004–2007
 • Orion Oyj, henkilöstöpäällikkö 2001–2004
 • Rakennusteollisuuden Keskusliitto, lakimies

Markus Katara

HALLITUKSEN JÄSEN
s. 1982, KTM, OTM

 • Hallituksessa vuodesta 2018
 • Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, johtava asiantuntija 2018–
 • Asianajotoimisto Castrén & Snellman, juristi 2014–2015, 2016–2018
 • Työ- ja elinkeinoministeriö, erityisasiantuntija 2015–2016
 • Outokumpu Oyj, asiantuntija- ja johtotehtävät 2008–2014
 • Gasonia Oy, hallituksen jäsen
 • Kemijoki Oy, hallituksen jäsen

Tuula-Riitta Markkanen

HALLITUKSEN JÄSEN
s. 1958, kauppatieteen tohtori

 • hallituksessa vuodesta 2017
 • Krita Corporate Identity Oy, Senior Partner, muutosjohtamisen ja strategisen viestinnän tehtäviä mm. seuraaville asiakkaille: Sanoma Oyj, Nokia Solutions, Metso Oyj, Kemira Oyj, Ahlström Oyj, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Muutosjohdon akatemia (STM, VM, HAUS), projektijohtaja
 • Tapio Oy, hallituksen jäsen

Petri Peltonen

HALLITUKSEN JÄSEN
s. 1962, tekniikan lisensiaatti

 • Hallituksessa vuodesta 2018
 • Työ- ja elinkeinoministeriö, alivaltiosihteeri 2016–
 • TEM, osastopäällikkö, 2008–2016
 • KTM, osastopäällikkö, 2007
 • Tekes, johtaja, 1996–2006
 • Business Finland, johtokunta, varapj

Kaj Hahtonen

HENKILÖSTÖN EDUSTAJA
s. 1975, luotsi, itämerenluotsi, merikapteeni AMK

 • hallituksen jäsen vuodesta 2019
  Luotsausliikelaitos/Finnpilot Pilotage Oy, luotsi 2007–
 • Neste Oy / Fortum Oil & Gas Oy / Neste Shipping Oy / Aker Yards Oy: merityössä, pääosin kansipäällystössä 1996–2007
 • Finnpilot Pilotage Oy, työsuojeluvaltuutettu 2012–
 • Luotsiliitto ry, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2010–
 • Netplaza Oy, hallituksen jäsen 2009–2014
 • Suomen Laajakaistapalvelu Oy, hallituksen jäsen 2008–2009

Aki Saartia

HENKILÖSTÖN VARAEDUSTAJA
s. 1975, luotsikutterinhoitaja

 • Hallituksessa vuodesta 2017
 • Finnpilot Pilotage Oy, luotsikutterinhoitaja 2011–
 • Luotsausliikelaitos Finnpilot, luotsikutterinhoitaja 2006–2010