Finnpilot vuosiraportti 2020

HALLINNOINTI

FINNPILOT PALVELEE TOIMINNALLAAN
KOKO SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA

Valtionyhtiöiden hallinnoinnista säädetään laissa valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta. Finnpilotin hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin ja yhtiön toimintaa ohjataan luotsauslaissa ja luotsausasetuksessa.

Valtioneuvoston kanslia vastaa Finnpilotin omistajaohjauksesta. Omistaja käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain nojalla kuuluvista asioista. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet. Finnpilotin lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiö, yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Finnpilotilla ei ole tavanomaisista kaupallisista ehdoista poikkeavia liiketoimia lähipiirin kanssa.

Finnpilot omistaa 60 % meriliikenteen jääneuvontapalvelua tarjoavasta Ice Advisors -yhtiöstä.

Palkitseminen

Yhtiön henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulospalkkioerä, joka määräytyy henkilöstörahastolain mukaisesti pääosin yhtiön tulosten perusteella, siirretään henkilöstörahastoon. Tulospalkkiojärjestelmän kynnysehdot vahvistaa yhtiön hallitus ja ne ovat voimassa vuoden kerrallaan.

Tulospalkkion maksamisen kynnysehtona on, että yhtiö saavuttaa sille asetetut tulos-, turvallisuus- ja palvelutasotavoitteet. Tulostavoitteen toteuma-aste määrää tulospalkkion suuruuden.

Johdon tulospalkkiojärjestelmä noudattaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausta ja on voimassa vuoden kerrallaan. Järjestelmän piiriin kuuluvat yksiköiden johtajat sekä toimitusjohtaja. Palkkion maksamisen kynnysehdot ovat yhteneväiset henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän kanssa.

Yleisten tavoitteiden lisäksi johdon tulospalkkion määrä on riippuvainen mm. luotsausmaksujen kansainvälisestä hintavertailusta, henkilöstötyytyväisyyden kehittymisestä sekä yksikön johtajille asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Tilinpäätöksessä on huomioitu tulospalkkiovaraus 174 tuhatta euroa. Vuodelta 2018 tulospalkkiota maksettiin yhteensä 352 tuhatta euroa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin