Finnpilot vuosiraportti 2020

Finnpilot Pilotage Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka toimii osakeyhtiölain velvoittamalla tavalla. Lainsäätäjä on määritellyt luotsaustoiminnan päätarkoitukseksi alusliikenteen turvallisuuden edistämisen ja ympäristöhaittojen ehkäisyn. Vuoden 2019 aikana luotsattiin yhteensä 25 123 kertaa ja luotsauksista kertyi 471 298 luotsattua merimailia. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

2019 KOHOKOHDAT

MONIEN MUUTOSTEN VUOSI

Voimme nimetä vuoden 2019 muutosten vuodeksi, sillä uudistimme toimintaamme aktiivisesti. Kävimme henkilöstön kanssa keskustelua arvoistamme ja muutimme niitä vastaamaan paremmin nykyistä tekemistämme. Arvomme ovat nyt turvallisuus, luottamus ja yhdessä oppiminen. Käytämme itse niistä puhuessamme termiä arvopotkuri, sillä visualisoimme arvojamme kirjaamalla ne potkurin kolmeen lapaan.

Uudet arvomme ovat toiminnallemme luontevat, sillä toimintamme perustuu turvallisuudelle, jota vahvistamme luottamuksella ja yhdessä oppimisella. Hyvä käytännön tilanne arvojen toteutumisesta on esimerkiksi omista virheistä raportoiminen. Kun luottamus on vankka, kaikki tietävät, ettemme etsi syyllistä vaan haluamme parantaa toimintaamme entisestään. Ja sitä kautta raportoinnille on alhainen kynnys, jonka seurauksena opimme yhdessä, joka taas lisää turvallisuutta.

On ollut ilo huomata, kuinka hyvin uudet arvomme on otettu kentällä vastaan.

Merenkulun digitalisaation vahva kehittäminen jatkui. Valmistelimme One Sea -ekosysteemin yhteistyöllä laajan tutkimushankkeen, jota tarvitsemme turvallisen etäluotsauksen kehittämiseksi. Asiakkaamme saivat käyttöönsä uusittujen verkkosivujemme yhteydessä Finnpilot Traffic Info -palvelun, jossa näkee helposti samasta näkymästä luotsattavien ja ei-luotsattavien alusten aikataulutiedot.

Sisäisesti kehitimme luotsausdatan hallintaa, joka palvelee operatiivisen toimintamme kehittämistä.

Uudistimme poikkeamien raportointia yhä järjestelmällisemmäksi ja läpinäkyvämmäksi. Poikkeama on tekijälleen näkyvissä siihen asti kunnes asia konkreettisine ratkaisuineen on viety loppuun asti.

Vuoden merkittävin innovaatiomme on itseoikaiseva nopea luotsivene, jollaisen saimme käyttöömme loppuvuodesta. Aluksen itseoikaisevuus myös todennettiin kääntämällä alus satamassa ylösalaisin, jolloin se suunnitellusti käänsi itsensä takaisin pystyyn. Koko prosessi uuden luotsivenemallin toteuttamiseksi on ollut suuri työ, ja haluankin kiittää kaikkia veneen suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuneita finnpilotilaisia ja muita mukana olleita.

Rannikon luotsausmäärät nousivat vajaan 1 % vuoteen 2018 verrattuna. Oma erikoisuutensa vuodessa oli Nord Stream 2 -kaasuputken rakennusvaihe Suomen edustalla. Luotsasimme Hangon ja Kotkan edustalla 1 100:a putkialusta normaalien luotsausten lisäksi, mikä vaati meiltä muutamaksi kuukaudeksi poikkeuksellisen suurta resurssia rajoitetulle alueelle. Valtakunnallisena toimijana pystyimme järjestämään tarpeellisen osaamisen putkiprojektin käyttöön, ja työ eteni osaltamme suunnitellusti.

Väliaikaisesta ruuhkaisesta työmäärästä huolimatta henkilöstökyselyn mukaan työtyytyväisyys oli edelleen hyvällä tasolla, ja vastausprosentti nousi uuteen ennätykseen, 81,3 prosenttiin.

Turvallinen, luotettava sekä kehittyvä ja uutta oppiva työmme jatkuu vahvana myös kuluvana vuonna.

Kari Kosonen, toimitusjohtaja

kosonen